Úvodní stránka » Kvalita péče » Výsledky průzkumu
9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

 

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

 

Pokud máte zájem porovnávat spolehlivé informace o  hodnocení tisíců pacientů v různých nemocnicích, psychiatrických léčebnách a  rehabilitačních ústavech, můžete si je najít na stránce zde:  http://kop-zdravi.cz/Fakultni-nemocnice-a-ustavy.php

Veřejně přístupná databáze s podrobnými výsledky hodnocení kvality nemocnic na internetu.  Zatím za všechny fakultní nemocnice a velké ústavy přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, ale cílem projektu Kvalita Očima Pacientů je, rozšířit toto hodnocení a možnost srovnání i na úroveň krajů a postupně na všechny nemocnice.

Garantem projektu je Ministerstvo zdravotnictví a partnerem Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Metodika měření splňuje přísná mezinárodní kriteria a na její správnost dohlíží řešitel RNDr. Tomáš Raiter, který je společně s paní Janou Petrenko z Koalice pro zdraví zástupcem ČR v pracovní skupině „Indikátory kvality zdravotní péče – zkušenosti pacientů“ při Organizaci OECD.Co všechno můžete porovnávat?
A/ Souhrnnou spokojenost pacientů
B/ Spokojenost pacientů s 8 základními dimenzemi kvality zdravotní péče:

1. Přijetí pacienta do zařízení
2. Respekt – ohled – úcta k pacientovi
3. Koordinace a integrace péče o pacienta
4. Informace a komunikace s pacientem
5. Tělesné pohodlí pacienta
6. Citová opora pacienta
7. Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta
8. Propuštění pacienta ze zařízení

C/ Spokojenost pacientů s lékaři
D/ Spokojenost se sestrami
E/ Spokojenost se všeobecnými službami
F/ Hodnocení nemocnice v celkem 50 indikátorech kvality (představování lékařů, srozumitelnost odpovědí lékařů a sester, schopnost zapojit pacienty do rozhodování o léčbě, dodržování soukromí a intimity při pohovoru s lékařem a při vyšetření, informování o vedlejších účincích léků a řada dalších důležitých indikátorů).

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT