Koalice


STRANKY JSOU VE STADIU VÝSTAVBYbyla oficiálně založena 2. června 2004 jako obecně prospěšná organizace. Jsme volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem:
" ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR "
Chceme vytvořit platformu pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím.

Jsme členy:
Pacientská rada ministra zdravotnictví
Etická komise ministerstva zdravotnictví
Národní rada na obezitu
pracovní skupiny:
na transplantační program,
vzácná onemocnění,
dohodovacího řízení MZ CR na výkony a kódy,
pro pacienty při OECD
poradní sbor ECDC ve Stocholmu

Hlavní náplň

Naší hlavní činností je pomoc při realizaci těchto potřeb:                         
“Workshopy”
 Konference
 Lobbing

Lidé v koalici

Představenstvo:

předsedkyně

MUDr. Maria Procházková

členové

MUDr. Rostislav Čevela
Mgr. Jan Lorman
Prof.Jiří Vorlíček

Kancelář:

Jana Petrenko

Kontakt:
Koalice pro zdraví, o.p.s.                                                          
5. května 65
140 21 Praha 4

tel./fax: 00420 261 174 079
email: info@koaliceprozdravi.cz

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT