Úvodní stránka » Partnerské organizace » seznam partnerů

Partnerské organizace:


Aktuální žebříček nemocnic České republiky očima pacientů
     http://www.nejlepsi-nemocnice.cz

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu
     http: //www.breastcancer.cz

Anabell o.s. - OS pro nemocné anorexií a bulimií
     http://www.anabell.cz

ARCUS - ONKO CENTRUM
     http://www.arcus-oc.org/

ASNEP- Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Česká iniciativa pro astma - ČIPA, o.p.s.
     http://www.cipa.cz/

Česká Alzheimerovská společnost
    
Česká společnost pro aterosklerózu

Česká unie neslyšících
     http://www.cun.cz/

České ILCO - sdružení stomiků
     http://www.ilco.cz/

Český svaz hemofiliků
     http://www.hemofilici.cz/

DIAGNÓZA CML o.s.-sdružení pacientů s chronickou myeloidní leukémií
     http://www.sdruzenidiagnozacml.cz/ nebo http://www.e-leukemie.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených
     http://www.frpsp.cz/

HealthCare Institute - průzkumy a certifikace ve zdravotnictví
     http://www.hc-institute.org

Hnutí za aktivní mateřství
     http://www.iham.cz/

Jablonecký klub onkologických pacientů - JAKOP

Kardioklub Praha 
    
Klub bechtěreviků
     http://sweb.cz/klub.bechtereviku

Klub laryngektomovaných v ČR
     http://www.larynx.cz/

Klub žen s nádorovým onemocněním - ŽAP
     http://www.sweb.cz/klub.zap

Liga proti otokům

Liga proti osteoporóze
    
Liga proti rakovině Brno
     http://www.onko.cz/

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
     http://www.mammahelp.cz/

Nadační fond Partnerství pro zdravé cévy
     http://www.zdravecevy.cz/

Občanské sdružení - klub Afasie
     http://www.volny.cz/afasie

Občanské sdružení AUTISTIK
     http://www.volny.cz/autistik

Občanské sdružení ESET HELP
     http://www.esethelp.cz/

Občanské sdružení KOLUMBUS
     http://kolumbus.wz.cz/

Občanské sdružení PALEČEK - sdružení lidí malého vzrůstu
     http://www.nebesa.cz/palecek

OBZOR - obč. sdružení pro vozíčkáře a jejich přátele

ORFEUS občanské sdružení ZP
     http://www.orfeus-cr.cz/

Rada seniorů České republiky

Revma Liga v ČR
      http://www.revma.cz/liga

Sdružení celiaků ČR
     http://www.celiac.cz/


Sdružení pacientů chronických plicních nemocí

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR 
    
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
     http://www.sdruzenicmp.cz/

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

Společnost "E"
     http://www.epilepsie.ecn.cz/

Svaz diabetiků ČR
     http://www.diabetes.cz/

Svaz důchodců ČR

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 
          
Sympathea, o.p.s. - celonárodní společnost příbuzných duševně nemocných
     http://www.sympathea.cz/

Unie Roska - česká MS společnost
     http://www.roska-czmss.cz/

VIDA, o.s.
     http://www.vidacentrum.cz/

ŽIVOT 90, o.s.
     http://www.zivot90.cz/


Partneři:

Czechmed
     http://www.czechmed.cz/

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – Společnost všeobecného lékařství
     http://www.svl.cz

Česká lékárnická komora

MediClinic a.s.
  http://www.mediclinic.cz/

Ministerstvo zdravotnictví ČR
     http://www.mzcr.cz/

Národní referenční centrum
  http://www.nrc.cz/


Společnost všeobecného lékařství české lékařské společnosti J.E.Purkyně
     http://www.cls.cz/


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
     http://www.vzp.cz/

Nadace:

Dr.Paul Janssen Foundation

Pfizer Foundation, USA

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT