Úvodní stránka » Práva a legislativa » Máte právní problémy?
Máte právní problémy?

Koalice pro zdraví nabízí pacientským sdružením pomoc s právními
problémy z oblasti zdravotnického práva formou rad a konzultací. Při tom
spolupracuje s právníky zabývajícími se zdravotnickou problematikou. V
případě potřeby zastupování pacientských sdružení v řízení před soudy či
správními orgány zajistí Koalice pro zdraví vše potřebné ve spolupráci s právníky a legislativci.

Spolupráce pacientských organizací je důležitá při tvorbě nových zákonů týkajících se zdravotnictví. Jde o hájení zájmů všech pacientů/občanů. Zkušenosti pacientských organizací jsou nesmírně důležité při navrhování změn stávajících předpisů a zákonů.

Prosíme, emailujte nám na : pravo@koaliceprozdravi.cz

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT