Úvodní stránka » Práva a legislativa » Legislativní monitoring č. 2
Legislativní monitoring č. 2

 

Návrh zákona o zdravotnickém zařízení

 

Zpráva o jednání pracovní skupiny.

Datum: 27. března 2007 (16,00-20,00)

Místo: Ministerstvo zdravotnictví

Připomínky Koalice pro zdraví:

Koalice uplatnila v průběhu zasedání pracovní skupiny řadu ústních připomínek, které se týkaly těchto oblastí
- obsah pojmu zdravotnického zařízení,
- svobodný výkon povolání lékařem,
- odborný zástupce (jeho role),
- oprávnění k provozování zdravotnického zařízení

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT