Úvodní stránka » Proběhlé akce » Děti s duševním hendikepem v školském, soc. a práv. systému ČR
Děti s duševním hendikepem  v školském, sociálním  a právním systému ČR

Konference
Asociace dětské a dorostové psychiatrie o.s." a
Koalice pro zdraví, o.p.s.,

pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví, MUDr. J. Krákory,
která se uskuteční dne
6. 12. 2010
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1,  Praha 1  místnost č. 205.

na téma:

„Děti s duševním hendikepem  v školském, sociálním  a právním systému ČR“
Moderují: Mgr. Jaroslav Hořejší

10:00 – 10:10
Otevření – MUDr. Jaroslav Krákora

10:10 - 10:30 
 Doc. Ivo Paclt, CSc. Psychiatrická klinika 1.VŠ FN ke Karlovu Praha,  
„Dětská psychiatrie a prevence duševních poruch, poruch chování, agresivity a kriminality v adolescenci a časné dospělosti“
http://www.k-data.cz/koalice/Deti/DocPaclt.pdf

10:30 – 10:50 
 Řed.prim.MUDr.Ivana Hodková,, DPL Opařany,
 „Moderní psychiatrická péče pro děti a dorost v zařízení typu  odborného léčebného ústavu.

10:50 – 11:10
Přestávka na kávu /tisková konference

11:10 - 11:35
Mgr.Jarmila Drátovská ,  ředitelka; Základní škola při DPL Opařany
 „Základní škola při dětské psychiatrické léčebně jako součást komplexní pedopsychiatrické péče“
MUDr. Jaroslav Matýs, privátní pedopsychiatrická ambulance Ostrava, 
 „ Škola -  významný faktor v léčbě dětí s duševní poruchou“

12:00 – 12:25
JUDr. Jana Marečková, Mgr. Jan Kareta, Advokátní kancelář Marečková   
„Právní postavení dětí s duševní poruchou v systému  školství“.
http://www.k-data.cz/koalice/Deti/JudrMareckova.pdf

12:25 – 13:15
Úvodní slovo do diskuse MUDr. JUDr. Vondráček:
„Děti s duševním hendikepem ve školách, úloha a postavení pedopsychiatra.“
  
Diskuse

Obrázky z akce si prohlédněte : 

 http://www.k-data.cz/koalice/Senat6122010/index.htm

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Poděkování (vadlejchova.iveta@email.cz, 15. 12. 2010 21:17:35) Odpovědět

    Děkuji všem zainteresovaným za velice přínosnou akci. V přednáškách i diskusi byla otevřena témata, která nutno řešit. Výborná byla interdisciplinární účast a příspěvky mapující pohled různých odborností.

Aktuální informace

9. 3. 2010

9.3.2010 Výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí

Konečně zde máme výsledky průzkumu spokojnosti pacientů s péčí. Neposuzovala se odborná kvalita, ale spokojenost pacienta s tím, jak se s ním zachází a jedná.

7. 11. 2009

7.11.2009 Informace o pandemické chřipce.

Koalice pro zdraví položila několik otázek poradnímu sboru Evropského centra pro kontrolu nakažlivých onemocnění, kterého je paní Jana Petrenko členkou.

archív

 Testování TEXT